Menu

NK 2052 Dovrebanen 100 år

Tog på Dovrefjell, med Snøhetta i bakgrunnen. Kunstner/designer: Trond Bredesen, Camilla Kvien Jensen (arr.). Dato: 23.04.2021

NK 2051 Dovrebanen 100 år

Damplokomotiv ("Dovregubben") ved Hjerkinn stasjon. Kunstner/designer: Trond Bredesen, Camilla Kvien Jensen (arr.). Dato: 23.04.2021

NK 2050 Europa XLIII: Truga dyreartar

Kløverhumle. Kunstner/designer: Camilla Kvien Jensen. Foto: Frode Ødegaard, Norsk institutt for naturforskning. Dato: 23.04.2021