Menu

Retningslinjer for bruk av bilder 

Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i media, så som i trykte og sosiale media av f.eks. journalister, bloggere, spaltister, opinionskapere osv. med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at Innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphavsmannen skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).